024-2022256
Missie & Visie van Woningontruiming Regionaal B.V.

Missie

Missie van Woningontruiming Regionaal B.V. (WOR) is uitkomst bieden op het gebied van woningontruiming in de ruimste zin van het woord, voor zowel particulieren als bedrijven. De kracht van Woningontruiming Regionaal B.V. schuilt in de professionele en respectvolle uitwerking van de wensen van onze klanten, het recyclen van boedel en de steun aan goede doelen en maatschappelijk en/ of sociale instellingen. Vertrouwen staat daarbij wat ons betreft centraal. Wij streven naar 100% betrouwbaarheid in al onze processen, al onze leveringen en al onze afspraken. Goede werkverhoudingen met alle betrokken partijen verliezen wij daarbij niet uit het oog.
 

Duurzaamheid

Daarnaast beseffen wij ons dat duurzaamheid een belangrijk criterium is voor de toekomst. Door verantwoord om te gaan met boedel en afval kunnen wij aansluiting zoeken bij de verwachtingen van de consument. Het feit dat we deels afhankelijk zijn van de waardering van de klant, dwingt ons om maximaal klantgericht te zijn, nu en in de toekomst.
 

Kernwaarden WOR

Eerlijk                  (integer, fair, transparant, open, redelijk)
Respectvol          (vertrouwen, achting, bewondering)
Betrouwbaar       (trouw, continuïteit, zorgvuldig)
Loyaal
Zorgvuldig
Betrokken
Kennis delen
Professioneel
Klantgericht
Prestatie gedreven
Maatschappelijke verantwoord
Werkplezier
 
Samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar. Daarvoor is vertrouwen noodzakelijk. Dit vormt de basis voor het uitgangspunt afspraak-is-afspraak en elkaar aanspreken als men zich niet aan de afspraken houdt. 


Intentie en ambitie

WOR ambieert beschouwd te worden als de meest bekende en de meest betrouwbare partner in de markt van woningontruiming. Dit willen we bereiken door een groot aanbod van diensten te verwezenlijken met een fatsoenlijke en professionele uitvoering hiervan. WOR hoopt meerwaarde te creëren door overgebleven/bruikbare spullen te doneren aan een continue groeiend netwerk van goede doelen en verantwoord om te gaan met afval. 


Doelstelling

Doelstelling van WOR is een optimale dienstverlening te realiseren. Dit is enkel mogelijk door continue verbetering van de bedrijfsprocessen en voortdurend innovatief beheer. Een van de voorname kenmerken van het bedrijf is een hoge graad van communicatie.